Peuteropvang

Op den Bijstere bereiden we onze peuters vanaf 2 jaar tot 4 jaar spelenderwijs voor op het basisonderwijs.

Onze peutergroep:

  • Is gelegen in hartje centrum van Tilburg
  • Heeft een groene natuurlijke ontdektuin
  • Biedt al jarenlang professionele peuteropvang aan
  • Wordt ondersteund door een vaste groep vrijwilligers en stagiaires

Sacha (moeder van peuter 3j)
"Erg leuk om als moeder van Mia haar eerste 'rapport' te zien.
Fijn dat de juffen haar zo goed kennen en opmerken wat ze allemaal kan.
Zoals ze het zelf zegt; mijn schooltje is toppie toppie. En daar zijn wij het helemaal mee eens.
Er is oog voor haar ontwikkeling, ik laat haar met een gerust hart achter en ze maken veel plezier samen met alle kindjes"

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Peuteropvang den Bijstere is VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) gecertificeerd. We werken met de methode Startblokken. Op een VVE-locatie is er extra aandacht voor de ontwikkeling van de kinderen. Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen een goede start kunnen maken op de basisschool. Op een VVE locatie komen de kinderen minimaal 2 tot 3 dagdelen per week. Omdat we een VVE locatie zijn, krijgen alle ouders (ook als je niet werkt) een groot deel van de kosten vergoed door subsidie van de gemeente.

Opgroeien en opvoeden doen we samen

Wij hechten veel belang aan een goed dagelijks contact met de ouders. Tijdens het brengen en ophalen kunnen ouders altijd met vragen terecht bij de pedagogisch professional. Wij vinden het fijn als ouders de pedagogisch professionals op de hoogte brengen van bijzondere situaties die het kind heeft meegemaakt. Hier kunnen we dan rekening mee houden.

Spelenderwijs leren & ontdekken

Kinderen komen hier om spelenderwijs ervaringen op te doen. Door het aanbieden van verschillende activiteiten binnen een vaste structuur, ondersteunen we de persoonlijke en sociale vaardigheden. Kinderen tussen 2 en 4 jaar ontwikkelen zich in een snel tempo, ieder kind op z’n eigen manier. Iedere dag zorgen we voor wisselende activiteit, zodat je kind steeds weer iets nieuws beleeft. We werken thematisch en maken hierbij gebruik van de methode Startblokken. Daarmee laten we alle ontwikkelingsgebieden aan bod komen. Ook besteden we veel aandacht aan normen en waarden die voor iedereen hetzelfde zijn, ongeacht geloof of cultuur.

Groene ontdektuin

Onze mooie tuin midden in de wijk is ingericht vanuit het concept natuurlijk spelen. Door gebruik van natuurlijke materialen wordt de fantasie bij kinderen geprikkeld. We vinden het belangrijk om iedere dag tenminste één keer met de kinderen naar buiten te gaan, ook als het weer wat minder is. Het buitenspelen in onze groene natuurlijke ontdektuin brengt veel ontdekkingsmogelijkheden met zich mee. Zo kunnen kinderen lekker rennen en/of fietsen, in de zandbak spelen of gewoon lekker buiten zitten.

Samenwerking met school

Als je kindje vier jaar wordt dan is het tijd voor de basisschool! We zitten samen met basisschool den Bijstere in één gebouw. We streven dan ook naar een doorgaande leer- en ontwikkellijn voor alle kinderen tot 12 jaar. Je kind voelt zich veilig en is vertrouwd met de plek, de pedagogisch professionals en straks ook de leerkrachten. Regelmatig doen de peuters activiteiten samen met de kleuters van de basisschool. Door deze samenwerking verloopt de overgang van peuteropvang naar school heel natuurlijk. Een betere start op de basisschool kunnen we kinderen niet geven!

Onze Pedagogisch Professionals

Maak kennis met het team

Kom bij ons spelen

Meld je kind aan

Openingstijden

Onze peuteropvang is geopend van maandag t/m vrijdag. We zijn nu tijdelijk gevestigd bij Kindercampus De Cocon. Vanaf oktober 2024 weer terug op onze nieuwe locatie van Kindercampus Den Bijstere.

Maandag
7.30 - 18:30
Dinsdag
7.30 - 18:30
Woensdag
7.30 - 18:30
Donderdag
7.30 - 18:30
Vrijdag
7.30-13:00
Openingstijden

Protocollen en documenten

Pedagogisch Beleidsplan 2024

Beleid

Aanvullende voorwaarden Kindercampus Den Bijstere 2024

Beleid

Inspectierapport Peuteropvang 2023

GGD
Kom jij bij ons spelen?

Kom jij bij ons spelen?

Vraag een rondleiding aan op onze locatie!
Aanmelden