Hier staan wij voor

Missie 

Kindercampus Den Bijstere is een leergemeenschap waarin kinderen, professionals en ouders samenwerken aan een optimale ontwikkeling. Het is vanzelfsprekend dat we kwalitatief goed onderwijs en opvang verzorgen. Kinderen krijgen de aandacht die ze nodig hebben om te kunnen groeien. We werken in een vriendelijke en veilige sfeer die rust en regelmaat uitstraalt. Dat is van groot belang voor ieders welbevinden. We dragen daarvoor gezamenlijke verantwoordelijkheid en zijn een plek waar iedereen zich thuis voelt.

Visie 

Den Bijstere legt een basis voor groei; een basis aan kennis en vaardigheden. Ons doel is dat een kind vol plezier en trots terugkijkt op de persoonlijke ontwikkeling. Kinderen zijn verantwoordelijke en actieve leden van de samenleving. Ze zijn eigenaar van wat ze doen, voelen zich verbonden met de omgeving en leveren hieraan een positieve bijdrage.

Motto 

Alles wat aandacht krijgt, groeit.

Onze Waarden

Over de school

moeten kinderen zich prettig voelen

gaan we uit van verschillen tussen kinderen

richten we ons op het optimale resultaat

is er rust, regelmaat en respect

is er aandacht voor normen en waarden

Burgerschap

Op Den Bijstere besteden we veel aandacht aan burgerschap: het vormen van wie je bent (identiteit), het goed kunnen deelnemen aan de samenleving (participatie) en leren omgaan met de principes van de democratie.

Burgerschapsvorming start met het ons bewust zijn van onze eigen identiteit; we zijn samen verschillend.‚ÄĮ We helpen kinderen hun identiteit en die van een ander te ontdekken, herkennen en waarderen in een veilige omgeving.‚ÄĮSchool is een oefenplek. We zijn ons bewust van onze voorbeeldrol.‚ÄĮWe helpen kinderen verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap. We organiseren de dialoog en leren kinderen kennis en vaardigheden aan, op een democratische manier beslissingen te nemen, constructief conflicten op te lossen en kritisch na te denken. We maken kinderen zich ervan bewust dat ze zelf de mogelijkheid hebben om de maatschappij, waar zij onderdeel van zijn, te verbeteren en zo verschil te maken.‚ÄĮ¬†

Tijdens de lessen van De Vreedzame School is hier speciale aandacht voor.

Uitgangspunt van De Vreedzame School is dat de klas en de school beschouwt worden als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin ze leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen.

We streven ernaar om kinderen te leren:

 • op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan;
 • op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen;
 • samen constructief conflicten op te lossen;
 • verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en de gemeenschap;
 • open te staan voor verschillen tussen mensen.

Onze grondwet

Wij zijn een Vreedzame School. Daar hoort bij dat we ons aan de regels van de grondwet houden:

Leerlingen, ouders, stagiaires en leerkrachten van Den Bijstere gedragen zich als verantwoordelijke en actieve leden van de schoolgemeenschap.

 • Je¬†bent verantwoordelijk voor wat je doet.
 • Je¬†voelt je verbonden met je omgeving.
 • Je¬†helpt mee om een positieve bijdrage te leveren aan de school.

We vinden het niet goed als:

 • Je¬†iemand pijn doet;
 • Je¬†iemand¬†uitscheldt;
 • Je¬†iemand¬†(cyber)pest of buitensluit;
 • Iets¬†kapot maakt.

Ouderbetrokkenheid

Om goed en passend onderwijs te kunnen bieden, werken we intensief samen met ouders.

Oudergesprekken

We nodigen alle ouders minstens twee keer per jaar uit om samen met hun kind over zijn of haar ontwikkelingen te komen praten tijdens de kindgesprekken. Als er aanleiding is, vragen we ouders vaker op gesprek. Maar ook ouders en/of kinderen kunnen zelf het initiatief nemen voor een gesprek met de groepsleerkracht.

Ouderhulp

Hulp van ouders en verzorgers is voor ons ontzettend belangrijk in de begeleiding en ondersteuning bij diverse activiteiten, zoals het begeleiden van een reatieve activiteit op de keuzeochtend, hulp bij leesactiviteiten, met een groepje naar de bibliotheek gaan, in de klas komen vertellen over een eigen expertise.

Den Bijstere heeft een activiteitencommissie (AC) bestaande uit een groep ouders en een leerkracht als contactpersoon met het team. De AC organiseert onder andere feestdagen, zoals Sint, Kerst en Carnaval en de sportdag op Koningsdag.

MR

De medezeggenschapsraad (MR) denkt kritisch mee met het beleid en de besluitvorming op Den Bijstere. De MR heeft advies- en instemmingsrecht. De MR denkt mee en geeft (gevraagd en ongevraagd) advies. In de MR zijn zowel ouders als personeelsleden vertegenwoordigd.

De MR bestaat uit:

 • Loes van den Broek (ouder)
 • Sheelah Nulkes (ouder)
 • Ruurd Lammers (ouder)
 • Esm√©e Hermans (personeel)
 • Claudia van Hooijdonk (personeel)
GMR
De gemeenschappelijke medezeggenschapsaad (GMR) heeft per Mondiaenlocatie één afgevaardigde in de GMR. Namens Den Bijstere is dat Didier Pijnenburg (ouder).

Opleidingsschool

Naast basisschool functioneert Den Bijstere ook als opleidingsschool. We leiden onze toekomstige collega’s graag op. Gemiddeld zijn er jaarlijks 12 tot 15 studenten die het hele jaar met ons meelopen.

Sinds 2014 is Den Bijstere opleidingsschool. Dit betekent dat we intensief samenwerken met Fontys Pabo. De basisschoolcoach van Den Bijstere, Mijntje van Daesdonk, en opleidingscoach van de Pabo voeren regelmatig overleg, er zijn regelmatig bijeenkomsten met het ‚Äúonderwijsnest‚ÄĚ (de verzameling stagiaires op onze school) en ook werken we met de mentoren aan onze professionalisering als opleidingsschool.

Er zijn ook meerdere ROC-studenten van de opleiding onderwijsassistent op Den Bijstere. Daarnaast zijn er regelmatig studenten van andere opleidingen, zoals Fontys Conservatorium, ROC sport en bewegen, ALO, Pedagogiek, Toegepaste Pychologie.

Neem contact op voor een stageplek

Protocollen en documenten

Aanmeldformulier

Privacyverklaring

Informatie gids

Kom jij bij ons naar school?

Kom jij bij ons naar school?

Alles wat aandacht krijgt, groeit. Groei jij met ons mee?
Aanmelden